UKC  

telefon 02 321 24 62 Od pon. do pet.
9:00 - 12:00

emailivf.mb@ukc-mb.si

Darovanje

 

Po Zakonu o zdravljenju neplodnosti so v Sloveniji postopki OBMP z darovanimi spolnimi celicami dovoljeni le iz zdravstveno utemeljenih razlogov. To pomeni, da se za te postopke lahko odločimo le pri parih, pri katerih moški ali ženska nimata lastnih spolnih celic oziroma so te okvarjene do te stopnje, da zanositve in rojstva zdravega otroka ni mogoče pričakovati. Pri paru je dovoljeno darovanje bodisi semenskih bodisi jajčnih celic, ne pa tudi obojih hkrati. Predvideno je, da otrok genetsko pripada vsaj enemu izmed staršev, zato tudi darovanje zarodkov ni dovoljeno. O upravičenosti do postopkov OBMP z darovanimi spolnimi celicami odloča Državna komisija za OBMP.

 

Parom, ki so upravičeni do tovrstnih postopkov, lahko pomagamo le, če nam nesebični darovalci  podarijo spolne celice. Darovanje je anonimno, podatkov, ki bi omogočili identifikacijo, pa ne smemo razkriti ne prejemnikom ne darovalcem spolnih celic. Darovalci ne morejo pričakovati materialnega povračila za darovanje spolnih celic, povrnejo se jim le stroški, ki so jih imeli pri izvedbi tega altruističnega dejanja.

 

Kljub medijskemu ozaveščanju darovalk in darovalcev spolnih celic še vedno primanjkuje, zato so čakalne dobe za te postopke tako dolge, da se nekateri pari raje odločijo za zdravljenje v tujini.