UKC  

telefon 02 321 24 62 Od pon. do pet.
9:00 - 12:00

emailivf.mb@ukc-mb.si

Usluge

Odjel ima već godinama uveden i prepoznatljiv program samoplaćanja. U naš centar dolaze na liječenje pacijenti iz mnogih europskih država. Usluge za samoplatitelje namijenjene su parovima koji nisu zdravstveno osigurani u Sloveniji, odnosno na te usluge prema pravilima Zavoda za zdravstveno osiguranje nemaju pravo. Opseg i cijene usluga za samoplatitelje vidljivi su iz priložene tablice.

 

 

Usluga EURO
IVF/ICSI Prijenos embrija na dan 3. (priprema pacijentice za stimulaciju ovulacije, punkcija folikula, laboratorij, separacija spermija, prijenos embrija.). Zamrzavanje embrija uključeno u cijenu. 1.447,94
IVF/ICSI – Prijenos embrija na dan 5. (priprema pacijentice za stimulaciju ovulacije, punkcija folikula, laboratorij, separacija spermija, produljena kultivacija embrija do stadija blastocieste, prijenos embrija). Zamrzavanje embrija uključeno u cijenu. 1.736,18
IVF/ICSI – brez oplođenih jajnih stanica (priprema pacijentice za stimulaciju ovulacije, punkcija folikula, separacija spermija, početna laboratorijska zaliha jajnih stanica). 425,94
Odmrzavanje embrija (odmrzavanje, prijenos embrija) 359,98
Folikulometrije (nakon pregleda) (ultrazvuk) 72,68
Opća anestezija 145,35
Intrauterina inseminacija 140,73
Punkcija testisa i izolacija spermija 84,41
Kirurška biopsija testisa 741,95
Histeroskopija 187,58
Osnovni spermiogram i pregled 70,00
Priprema dokumentacije 34,26

* Cijene se mogu minimalno mijenjati u skladu s promjenom vrijednosti ginekološkog boda.