UKC  

ISTRAŽIVANJA I OBRAZOVANJE

Na odjelu se odavno provodi opsežna istraživačka djelatnost. Kritičke analize obavljenoga kliničkog rada daju nam smjernice za budući rad. S aplikativnim projektima uspjeli smo u naš centar uvesti sve suvremene načine liječenja neplodnosti i laboratorijske tehnike asistirane reprodukcije. Mnoge metode smo i poboljšali, a s mnogobrojnim bazičnim projektima sudjelovali u proučavanju fiziologije ljudske reprodukcije.
Neke je projekte financiralo Ministarstvo znanosti Republike Slovenije, neki su bili dio međunarodnih projekata, a sve je odobrila i Komisija Republike Slovenije za medicinsku etiku. Odjel ima i bogatu publicističku povijest, što je razvidno iz priložene bibliografije, jer je upravo na našem odjelu akademsku karijeru započeo velik broj domaćih i stranih stručnjaka. Uz urganizaciju stručnih skupova, simpozija i edukacijskih radionica cijelo je vrijeme prisutno i stručno obrazovanje.