Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Pomembnejše številke

Telefonska centrala 00 386 2 321-10 00.

Za klicanje na posamezno enoto v UKC izberete številko 321 in štirimestno številko dekta oziroma internega imenika.

Vodstvo in uprava UKC Maribor
Tajništvo direktorja in strokovnega direktorja UKC 25-80; 25-06; faks: 331-45-31
Direktor UKC Maribor 25-00
Strokovni direktor UKC Maribor 25-01
Pomočnica direktorja UKC za področje zdravstvene nege 25-81
Pomočnica direktorja UKC za nabavo 26-08
Pomočnik direktorja UKC za oskrbo, vzdrževanje in investicije 18-85
Vodja Centra za kakovost in organizacijo 25-89
Vodja Centra za odnose z javnostmi in marketing GSM: 041/747-317; 28-48
Vodja Centra za informatiko 18-79
Vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje 18-85
Predstavnik za odnose z javnostmi 28-13, GSM: 051/309-798
Notranji revizor UKC 27-24
Tajništvo v UKC 25-06; 25-80 faks: 331-45-31
Urgence - informatorji - naročanje
Klinika za kirurgijo 15-34
Klinika za interno medicino 29-30
Klinika za ginekologijo in perinatologijo 21-27; 21-29
Oddelek za perinatologijo 20-97
Klinika za pediatrijo 21-10
Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo 16-28
Oddelek za očesne bolezni 17-17
Oddelek za psihiatrijo 11-33
Oddelek za pljučne bolezni - Slivniško Pohorje 603-64-00 faks: 603-64-24


Urnik specialističnih ambulant


Druge pomembne telefonske številke
Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor 228-62-00
Enota zdravstvenega doma v UKC Maribor 333-18-09


Nacionalni inštitut za javno zdravje/NIJZ
450-01-00
Dispanzer za TBC in pljučne bolezni (Sodna ulica 13, 2000 Maribor) 235-66-57
Zavod za zdravstveno zavarovanje Maribor 290-93-00
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 300-62-00
Fakulteta za zdravstvene vede Maribor 300-47-00 faks: 300-47-47
Medicinska fakulteta Maribor 234-58-21
Župnijski urad Sv. Magdalena, Maribor 041/286-352, 331-94-81
Kontaktna oseba za koordinacijo napotovanja kadra v UKC Maribor: Barbara Štern, mag. zdr. nege, barbara.stern@ukc-mb.si +386 2 321 18 06