Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Osnovni podatki

Univerzitetni klinični center Maribor je javni zdravstveni zavod in opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za območje Maribora, Pesnice, Ruš, Ormoža, Lenarta, Ptuja in Slovenske Bistrice, z nekaterimi subspecialnimi dejavnostmi pa pokriva tudi potrebe severovzhodne Slovenije in Koroške. Ustanovitelj UKC Maribor je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.

Osebna izkaznica

Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

 

Telefon 02/ 321 10 00
Faks 02/ 331 23 93
http://www.ukc-mb.si/

 

Podračun enotnega zakladniškega računa - EZR: 01100-6030278185
Matična številka: 5054150
ID Davčna številka: SI56644817