Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Organizacijska shema

Organi UKC Maribor

Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo v bolnišnici in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je tudi za uresničevanje strokovnega razvoja bolnišnice v skladu z interesi in možnostmi bolnišnice in za strokovno povezovanje z drugimi bolnišnicami.

Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni direktor, vodja kirurške službe, vodja internistične službe, vodja ginekološko-porodniške službe in trije člani, ki jih z drugih medicinskih področij imenuje strokovni direktor zavoda.

Svet zavoda ima enajst članov, od tega jih šest imenuje ustanovitelj, enega člana imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, enega Mestna občina Maribor, trije člani so iz bolnišnice.

Predstavniki ustanovitelja:

 • Damjan Vrabl,
 • Klemen Pleško,
 • dr. Branko Gabrovec,
 • dr. Mojca Gornjak,
 • Aleš Šabeder,
 • Marjan Mačkošek.

Predstavnik Mestne občine Maribor:

 • mag. Zdravko Luketič.

Predstavnik ZZZS:

 • Borut Bogataj.

Predstavniki UKC Maribor:

 • Uroš Zebec,
 • Luka Kolarič,
 • doc. dr. Jure Knez.


  Organizacijska shema