Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
slovenski jezik angleški jezik nemški jezik ruski jezik kitajski jezik Dostopnost Išči

Organizacijska shema

Organi UKC Maribor

Svet zavoda ima enajst članov, od tega jih šest imenuje ustanovitelj, enega člana imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, enega Mestna občina Maribor, trije člani so iz bolnišnice.

Direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni direktor, vodja kirurške službe, vodja internistične službe, vodja ginekološko-porodniške službe in trije člani, ki jih z drugih medicinskih področij imenuje strokovni direktor zavoda.

Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo v bolnišnici in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je tudi za uresničevanje strokovnega razvoja bolnišnice v skladu z interesi in možnostmi bolnišnice in za strokovno povezovanje z drugimi bolnišnicami.

Organizacijska shema