Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Organizacijska shema

Organi UKC Maribor

Generalni direktor zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Strokovni direktor zavoda vodi strokovno delo v bolnišnici in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je tudi za uresničevanje strokovnega razvoja bolnišnice v skladu z interesi in možnostmi bolnišnice in za strokovno povezovanje z drugimi bolnišnicami.

Strokovni svet zavoda sestavljajo strokovni direktor, vodja kirurške službe, vodja internistične službe, vodja ginekološko-porodniške službe in trije člani, ki jih z drugih medicinskih področij imenuje strokovni direktor zavoda.

Svet zavoda ima sedem članov, od tega so štirje predstavniki ustanovitelja, en predstavnik zavarovancev, en predstavnik uporabnikov in en predstavnik zaposlenih UKC Maribor. 

Predstavniki ustanovitelja:

  • Klemen Pleško,
  • Marjan Mačkošek
  • dr. Mojca Gornjak,
  • mag. Franc Hočevar.

Predstavnik zavarovancev: 

  • Borut Bogataj.

Predstavnik uporabnikov:

  • Maja Damevska.

Predstavnik zaposlenih:

  • Luka Kolarič.    Organizacijska shema