Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Medicinski mesečnik

Uredništvo: Medicinski mesečnik, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Odgovorna in glavna urednica: Nina Kobilica
Uredniški odbor: Silva Breznik, Gregor Rečnik, Ana Murko, Grega Kralj, Martina Babič, Tilen Zamuda, Ana Tkavc
Recenzentski odbor: Eldar Gadžijev, Ivan Krajnc, Elko Borko, Alojz Gregorič, Vojko Flis
Računalniška postavitev in tisk: Ma-tisk, Maribor
Izdajatelj in založnik: Univerzitetni klinični center Maribor in Medicinska fakulteta Univerze Maribor.
Izhaja enkrat mesečno v nakladi tisoč izvodov.
Elektronska pošta: medicinski.mesecnik@uni-mb.si 
Telefon: 02/321-1291, Fax: 02/3324830