Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Komisija za medicinsko etiko UKC Maribor

Predsednik:

  • prof. dr. Milan RELJIČ, dr. med.

Podpredsednik:

  • doc. dr. Matjaž HORVAT, dr. med. 

Člani:

  • izr. prof. dr. Vojko Berce, dr. med., član,
  • prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med., član,
  • prof. dr. Robert Ekart, dr. med., član,
  • doc. dr. Mojca Dobnik, univ. dipl. org., članica in
  • mag. Klara Mihaldinec, univ. dipl. prav., članica.

 

Navodilo za pripravo vloge za etično oceno raziskovalne naloge 

 (povezava) (45 KB) 

Navodilo za pripravo vloge za etično oceno raziskovalne naloge - za študentske naloge 

 (povezava) (70 KB)

 

Vlogo za etično oceno raziskovalne naloge, pripravljeno v skladu z zgoraj objavljenimi navodili, z vsemi zahtevanimi izjavami in prilogami pošljite na naslov:

 

UKC Maribor, Oddelek za znanstveno raziskovalno delo, 'VLOGA ZA ETIČNO KOMISIJO'

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

 

in celotno vlogo z vsemi izjavami in prilogami v elektronski PDF obliki obvezno še na e-naslov:

eticna.komisija@ukc-mb.si 

 

Obravnavane bodo popolne vloge, ki bodo na Oddelek za znanstveno raziskovalno delo prispele vsaj teden dni pred sejo.