Preskoči na vsebino
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja

Dejavnosti

Specialistična bolnišnična dejavnost

  • kirurška dejavnost /abdominalna kirurgija, žilna kirurgija, travmatologija, torakalna kirurgija, urologija, plastična in rekonstruktivna kirurgija, nevrokirurgija, ortopedija, anesteziologija z intenzivno terapijo in terapijo bolečin, kardiokirurgija, otroška kirurgija, kirurška urgenca, operacijski blok in sterilizacija/;
  • internistična dejavnost /kardiologija in angiologija, hematologija in hematološka onkologija, gastroenterologija in endoskopija, endokrinologija in diabetologija, nefrologija, hemodializa, revmatologija in imunologija, nuklearna medicina, internistična intenzivna medicina, internistična urgenca/;
  • ginekološka in porodniška dejavnost /splošna ginekologija in ginekološka urologija, reproduktivna medicina in ginekološka endokrinologija, ginekološka onkologija in onkologija dojk, perinatologija, porodništvo, neonatologija, citodiagnostika in medicinska genetika/;
  • dejavnost drugih samostojnih medicinskih dejavnosti /otorinolaringologija in cervikofacialna kirurgija, očesne bolezni, pljučne bolezni, nevrološke bolezni, nalezljive bolezni in vročinska stanja, kožne in spolne bolezni, pediatrija, psihiatrija/;
  • dejavnost skupnih medicinskih služb /laboratorijska diagnostika, radiološki oddelek, oddelek za transfuziologijo in imunohematologijo, medicinska rehabilitacija, patološka morfologija, centralna lekarna, znanstveno-raziskovalno delo/.

Specialistična ambulantna dejavnost

  • kirurške specialistične ambulante,
  • internistične specialistične ambulante,
  • ginekološke in porodniške specialistične ambulante,
  • specialistične ambulante samostojnih medicinskih oddelkov,
  • specialistične ambulante skupnih medicinskih služb.

Gospodarska dejavnost 

Namenjena je nemotenemu delovanju bolnišnice /proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov, proizvodnja električne energije, pare in toplotne vode, trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki, storitve menz, drug kopenski potniški promet, cestni tovorni promet, oddajanje lastnih nepremičnin v najem, drugo izobraževanje, dejavnost pralnic in čistilnic/.