Osebje

Št.

Enota

Ime in priimek

Tel.:

E-pošta

01.

Predstojnik

izr. prof. dr. Dušan Mekiš, 

dr. med.

02 / 321-16-56

dusan.mekis@ukc-mb.si

02.

Tajništvo

Rebeka Vidovič, 

upravni teh.

02 / 321-28-04

rebeka.vidovic@ukc-mb.si

03.

Znanstveno raziskovalna dejavnost

Martina Kos, 

univ. dipl. biol.

02 / 321-29-38

martina.kos@ukc-mb.si

04.

Interni raziskovalni projekti

Dr. Mateja Matjašič Friš, univ.dipl.inž.tekst.tehnol.

02 / 321-28-22

mateja.matjasic-fris@ukc-mb.si

05.

Statistika

/

02 / 321-28-21

/

06.

Medicinska knjižnica

Urška Goisniker, 

višja uprav. del.

02 / 321-25-15

urska.goisniker@guest.arnes.si 

medknj.mb@guest.arnes.si

07.

Medicinska knjižnica

Alenka Helbl, 

predm. učitelj

02 / 321-25-15

alenka.helbl@guest.arnes.si

medknj.mb@guest.arnes.si

08.

Medicinska knjižnica

Vesna Kotnik,

sred. med. sestr.

02 / 321-25-15

vesna.bibliografija@gmail.com

09.

Medicinska Knjižnica

/

02 / 321-25-15

10.

Medicinska Knjižnica

Tatjana Plavčak,

sred. med. sestr.

02 / 321-25-15

11.

Medicinska knjižnica

Teo Lemut

02 / 321-25-15

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243