Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Razvoj laboratorijske diagnostike se je sicer začel že v 19. stoletju, vendar je mariborska bolnišnica dobila sodobni biokemijski laboratorij šele leta 1954; do zavidljive strokovne ravni ga je razvil prof. dr. Niko Jesenovec.

V laboratoriju opravijo na leto več kot dva milijona preiskav različnih bioloških materialov, kar pomeni 6000 preiskav za 500 pacientov vsak dan. Za obvladovanje številnih parametrov so prvi v Sloveniji v celoti začeli uporabljati laboratorijski informacijski sistem. Oddelek se ponaša z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne analize bioloških materialov, nenehno pa uvajajo tudi nove preiskave, skladno z zahtevami klinične prakse.

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Predstojnik oddelka:

mag. Maksimiljan Gorenjak, mag. farm., spec. med. biokem.

Tel: 02 / 321-22-20

 

Tajnica oddelka
Hedvika Majerič
tel.: 02/321-22-19

Glavna laboratorijska inženirka oddelka:

Bernarda Jevšnikar, dipl. inž. kem. tehn.

Tel: 02 / 321-29-43