Natisni | A+ Aa BARVNA SHEMA
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja.
MENI VSEBINA

Dejavnost oddelka

Oddelek za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je samostojni oddelek znotraj strokovne organiziranosti Splošne bolnišnice Maribor. Oddelek je zadolžen, da v Splošni bolnišnici Maribor organizira in izvaja rehabilitacijsko službo, predvsem za kirurške dejavnosti. Za internistične dejavnosti predstavljajo sodelavci oddelka za fizikalno in medicinsko rehabilitacijo konziliarno službo s področja fizioterapije in medicinske rehabilitacije.

Na oddelku je zaposlenih pet zdravnikov specialistov in dve zdravnici specializantki in je sistemiziranih 37 fizioterapevtov in 4 deloovne terapevtke, ki so razdeljeni v tri osnovne funkcionalne enote:

   

 • enota za bazično fizikalno medicino in rehabilitacijo
 • enota za hospitalno zgodnjo medicinsko rehabilitacijo in
 • enota delovne terapije

V enoti delovne terapije so zaposlene 4 diplomirane delovne terapevtke, ki predstavljajo jedro delovne terapije celotne bolnišnice. Znotraj njihovega progama poteka rehabilitacija travmatoloških, nevrokirurških, nevroloških, plastično-kirurških in drugih bolnikov, ki so hospitalizirani v mariborski bolnišnici in pozneje nadaljujejo rehabilitacijski program domestikalno. Enota dosega visok strokovni nivo in sodeluje v programih, večinoma kirurških oddelkov, kjer se delovne terapevtke udeležujejo strokovnih sestankov in vizit.

Enota bazične fizikalne medicine in rehabilitacije deluje v poslovnih prostorih kletne etaže stolpnice na cca 800 m2. 17 delovnih mest, kjer se vrši ambulantna medicinska rehabilitacija. To enoto obiskujejo pokretni bolniki hospitalizirani v mariborski bolnišnici, predvsem pa bolniki, ki ambulantno prihajajo na nadaljevanje zgodnje medicinske rehabilitacije po hospitalizacijah na posameznih oddelkih v bolnišnici.

V enoto hospitalne rehabilitacije spada 18 fizioterapevtov in so razdeljeni po posameznih kirurških oddelkih, in sicer:

   

 • na ortopedskem oddelku 3 fizioterapevtke, ki opravljajo rehabilitacijo hospitaliziranih bolnikov in ambulantni kabinet, kjer nadaljujejo z zgodnjo medicinsko rehabilitacijo pooperiranci do faze možnosti premestitve v bazični oddelek. Na oddelku za ortopedijo deluje tudi Kabinet za meritve in kineziterapijo, kjer se izvajajo meritve na gibalnem sistemu za potrebe ortopedskega, travmatološkega in drugih oddelkov Splošne bolnišnice Maribor. Nadzorni fiziater je prim. Jože Barovič,dr.med.
 • na Oddelku za torakalno kirurgijo je zaposlena ena fizioterapevtka, ki opravlja respiratorno fizioterapijo in zgodnjo medicinsko rehbilitacijo pooperirancev na torakalnem oddelku.
 • na oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo je zaposlena ena fizioterapevtka, ki ima svoj samostojni kabinet za samostojno fizioterapijo dobro opremljen. Oskrbuje hospitalizirane in bolnike, ki potrebujejo zgodnjo medicinsko rehabilitacijo in tudi stalni strokovni nadzor operaterja. Nadzorni fiziater je prim.prof.dr.Zmago Turk,dr.med.
 • na travmatološkem oddelku so zaposleni 4 fizioterapevti, ki oskrbujejo tri etaže travmatologije in izvajajo zgodnjo medicinsko rehabilitacijo v kabinetu za travmatološko rehabilitacijo. Nadzorni fiziater je asist. Dragan Lonzarič,dr.med.
 • na oddelku za splošno kirurgijo sta zaposlena dva fizioterapevta, ki oskrbujeta vse etaže splošne kirurgije. Delo opravljata v posebej za to pripravljenem kabinetu za fizioterapijo, predvsem pa pri hospitaliziranih ležečih bolnikih. Nadzorni fiziater je prim.prof.dr. Zmago Turk,dr.med.
 • na oddelku za kardiokirurgijo sta zaposleni dve fizioterapevtki, ki opravljatya procese zgodnje medicinske rehabilitacije operirancev na srcu. Nadzorni fiziater je asist.mag. Dušan Čelan,dr.med.
 • na oddelku za anestezijo in intenzivno terapijo so zaposleni dve fizioterapevtki. Istočasno te fizioterapevtke oskrbujejo respiratorni kabinet, ki vrši predpripravo bolnikov za operativni poseg. Nadzorni fiziater je prim.prof.dr.Zmago Turk,dr.med.
 • na oddelku za žilno kirurgijo je zaposlena ena fizioterapevtka, ki oskrbuje hospitalizirane bolnike, predvsem amputirance in jih pripravlja za nadaljevanje rehabilitacije na Inštitutu RS za rehabilitacijo.
 • Na oddelku ha nevrokirurgijo sta zaposleni dve fizioterapevtki, obe educirani za rehabilitacijo nevrokirurških bolnikov s posebnim znanjem Bobathove metode.
 • na oddelku za ginekologijo je zaposlena ena fiziopterapevtka, ki se vključuje v šolo za nosečnice. Oskrbuje tako porodnišnico kot ginekološke oddelke.
 • na oddelku za otroško kirurgijo je zaposlena ena fizioterapevtka dislocirana na Otroški kliniki, zadolžena je za fizioterapevtsko in rehabilitacijsko oskrbo poškodovanih in operiranih otrok.
 • na oddelku za pljučne bolezni je zaposlena ena fizioterapevtka zadolžena je za respiratorno fizioterapijo hospitaliziranih in ambulantnih bolnikov.

Na oddelku deluje tudi protibolečinska ambulanta, ki dela dnevno od 8. do 10. ure, v katero so napoteni bolniki z akutnimi bolečinami. V ambulanti uporabljamo sodobne metode zdravljenja bolečine s pomočjo akupunkture, manualne medicine, blokad in drugih možnih elektroterapevtskih procedur. Ambulanto izvajajo posamezni specialisti po razporedu.

Oddelek zaposluje tri medicinske sestre, ki so zadolžene za opravljanje medicinskih storitev s področja zdravstvene nege in asistence pri terapevtskih posegih (blokade, intraartikularne injekcije, akupunkture?.).

Na oddelku so zaposlene tri administratorke, ki poleg tajnice oddelka opravljajo razpored terapije, pisanje izvidov, asistenco pri ambulantah.

Oddelek zaposluje tudi 4 bolničarke ? strežnice, ki asistirajo pri aplikaciji fizikalnih procedur in skrbijo za čistočo in neoporečnost pri izvajanju medicinskih storitev.

Na oddelku ne izvajamo samoplačniških storitev. V kolikor oskrbovanec našega oddelka nima zdravstvenega zavarovanja, se ga bremeni po običajni poti, ki je uveljavljen v Splošni bolnišnici Maribor.

Telefonska centrala 02/321 1000 Urgentni center 02/321 1534 Internistična nujna pomoč 02/321 2243

Image
Text

Predstojnik oddelka:

prim. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med.

Tel: 02 / 321-15-52

Text

Glavna fizioterapevtka inštituta:

Ksenija Kmetič, mag. posl. in ekon. ved, dipl. fiziot.

 

 

Text

Tajnica inštituta
Marija Kobalej
tel.: 02/321-16-82

© UKC Maribor 2015

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%