Natisni | A+ Aa BARVNA SHEMA
S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Dejavnost centra

 

Preskrba s krvjo

Zagotoviti zadostno količino varne krvi in kakovostnih krvnih pripravkov za vsakega bolnika je cilj dejavnosti procesa preskrbe s krvjo. Krvodajalstvo kot človekoljubna dejavnost, ki temelji na načelih prostovoljnosti, anonimnosti in brezplačnosti je družbena vrednota, ki omogoča visoko raven in nemoteno delovanje zdravstva. Preskrba s krvjo zajema tri procese: zbiranje krvi; predelava krvi; shranjevanje, razdeljevanje in izdaja krvi.

 

Zbiranje krvi poteka na krvodajalskih akcijah organiziranih v sodelovanju z Rdečim Križem (RK) v Centru za transfuzijsko medicino vsak torek od 7-17.30 ure in vsak četrtek od 7-11.ure ter na terenu po letnem planu terenskih akcij.

Letno zberemo povprečno 11000 do 12000 enot krvi v CTM MB, okoli 3300 enot v ETD Ptuj in 4500 enot v ETD MS.

 

Predelava krvi je proces v katerem z  zahtevnimi postopki iz odvzete

polne krvi pripravimo različne krvne komponente –

koncentrirane eritrocite,

koncentrirane trombocite in svežo zamrznjeno plazmo.

Skupno predelamo povprečno od 19000 do 20000 enot krvi letno

v krvne komponente.

Koncentrirane eritrocite pripravimo iz polne krvi in jih hranimo v hladilniku pri temperaturi 2-6 °C največ 42 dni. S postopkom filtracije lahko koncentriranim eritrocitom odstranimo levkocite in dobimo še bolj kakovosten pripravek eritrocitov. 

Koncentrirane trombocite pripravimo iz polne krvi ali s postopkom trombofereze s pomočjo aparata – celičnega ločevalca. Hranimo jih na sobni temperaturi oz. 22 °C do 5 dni.

Svežo zamrznjeno plazmo pripravimo iz polne krvi ali s  postopkom plazmafereze s pomočjo aparata – celičnega ločevalca. Plazmo v 6 urah po odvzemu zamrznemo v sistemu, ki doseže –65 °C v eni uri, in jo pri temperaturi nižji od –25 °C lahko hranimo 24 mesecev, oz. 3 mesece na temperaturi –18 do –25 °C.

S posebnim postopkom frakcioniranja iz plazme pridobivamo 

zdravila iz plazme - albumin, koncentrirane faktorje strjevanja in gamaglobuline.

Vse predelane krvne komponente se v zaključni fazi, po opravljenem testiranju v laboratorijih,  finalizira, kar pomeni, da se preveri in potrdi njihova ustreznost za uporabo.

 

Shranjevanje, razdeljevanje in izdaja krvi je proces, ki zajema shranjevanje krvnih pripravkov v ustreznih pogojih, sprejem naročil za izdajo krvnih pripravkov, njihovo izdajo in transport in distribucijo.

Po naročilu klinikov za bolnike pripravimo skladno kri in jo izdamo naročniku. Z uporabo posameznih krvnih komponent izvajamo komponentno terapijo katere pomen je, da vsaki bolnik prejme le tisti del krvi, ki ga resnično potrebuje.

 

Vsi procesi preskrbe s krvjo so podprti z računalniškim sistemom DATEC, kar nam omogoča sledljivost celotne poti krvi – od  krvodajalca do bolnika.

Svet Evrope je izdal Priporočila o pripravi, uporabi in zagotavljanju kakovosti komponent krvi, ki so sprejeta kot nacionalni standard. V okvirju zagotavljanja kakovosti izvajamo kontrolo kakovosti končnih izdelkov oziroma krvnih komponent po zahtevah dobre proizvodne prakse in na ta način nenehno izboljšujemo in zagotavljamo varne in kakovostne krvne komponente za naše bolnike.

 

 

Laboratorijska dejavnost

 

V proces Laboratorijske dejavnosti so vključeni podprocesi  Virologije Imunohematologije in Hemostaziologije.

 

Virologija

 

Podproces Virologije zajema testiranje krvi pacientov v virološkem laboratoriju I in testiranje krvi krvodajalcev v virološkem laboratoriju II.

Vsako enoto odvzete krvi testiramo na povzročitelje bolezni, ki se lahko prenaša s krvjo. V Sloveniji testiramo kri na povzročitelje:

  • hepatitisa B
  • hepatitisa C
  • aidsa
  • sifilisa.

V virološkem laboratoriju II  testiramo kri krvodajalcev, ki je zbrana na našem centru, ETD Ptuj, ETD MS in Transfuzijskem centru SB Celje.

Letno testiramo okoli 30.000 enot krvi na kazalce bolezni ki se prenašajo s krvjo, kar znaša okoli 120.000 preiskav.

V virološkem laboratoriju I testiramo kri  hospitaliziranih  in ambulantnih pacientov na označevalce bolezni  in letno opravimo okoli 40.000 preiskav.

Preiskave opravljamo na najsodobnejših avtomatskih analizatorjih po principu dobre laboratorijske prakse. Za zagotavljanje kakovosti v laboratoriju izvajamo redne interne in zunanje kontrole. Proces virologije  je podprt z računalniškim sistemom DATEC

 

Imunohematologija

 

Podproces imunohematologije zajema testiranje krvi krvodajalcev in pacientov.

Delo je organizirano v štirih imunohematoloških (IH) laboratorijih:

  • imunohematološki laboratorij I/II – laboratorij za krvne skupine, prenatalno diagnostiko in navzkrižne preizkuse
  • imunohematološki laboratorij III/IV– laboratorij za testiranje krvi krvodajalcev

Imunohematološke preiskave omogočajo varno transfuzijo krvi in krvnih pripravkov, preprečujejo nekatere neželene imunske pojave po

transfuziji, transplantaciji in v nosečnosti. S preiskavami določamo skladnost med krvodajalci in bolniki v različnih antigenskih sistemih krvnih celic, predvsem eritrocitov. Zato pri krvodajalcih za vsako enoto krvi določamo krvno skupino AB0, Rh in Kell,  ter prisotnost iregularnih protiteles v serumu. S predtransfuzijskim testiranjem zagotovimo, da po transfuziji ne bo prišlo do neželenih reakcij zaradi neskladnosti eritrocitnih protiteles. Včasih so v serumu bolnika prisotna eritrocitna protitelesa in takrat je potrebno določiti njihovo specifičnost, ter na osnovi določene specifičnosti za bolnika zagotoviti skladne eritrocitne komponente.

Letno  testiramo okoli 20.000 krvodajalcev in naredimo okoli 100.000 preiskav, medtem ko za paciente, ambulantne in hospitalne, opravimo letno okoli 150.000 preiskav.

 

Preiskave opravljamo po principu dobre laboratorijske prakse, delno tudi na avtomatskih analizatorjih. Za zagotavljanje kakovosti v laboratoriju izvajamo redne interne in zunanje kontrole. Proces imunohematologije  je podprt z računalniškim sistemom DATEC.

 

Hemostaziologija

 

Podproces hemostaziologije zajema testiranje krvi pacientov s področja hemostaziologije. Preiskave opravljamo za hospitalizirane  in ambulantne paciente. S preiskavami ugotavljamo ali je pri pacientu prisotna motnja strjevanja krvi oz. hemostaze. V kolikor gre za motnjo v smislu prekomerne nagnjenosti h krvavitvam govorimo o hemoraški diatezi. V nasprotnem, če gre za prekomerno strjevanje krvi, govorimo o trombofiliji. Za ugotovitev teh patoloških stanj je potrebno opraviti specialne preiskave, kar ni možno v rutinskem vsakodnevnem postopku. Zato za določene preiskave zbiramo vzorce, jih zmrzujemo in čez določen čas testiramo. V laboratoriju dnevno testiramo vzorce 150-ih pacientov in opravimo okoli 400 testov. Letno opravimo približno 165.000 preiskav.

Preiskave v laboratoriju opravljamo na najsodobnejših avtomatskih analizatorjih – Behring Coagulation System (BCS XP), Platelet Function Analyzator (PFA-100), agregometer APACT 4 in Cell Dyn.1700. Za zagotavljanje kakovosti delamo po principih dobre laboratorijske prakse in izvajamo notranje in zunanje kontrole. Notranje kontrole izvajamo vsakodnevno v rutinskem delu, medtem ko zunanje kontrole izvajamo 4 krat letno. Zunanjo kontrolo kakovosti izvajamo v sodelovanju z priznanimi institucijami v tujini od katerih prejmemo vzorce za testiranje. Na podlagi rezultatov testiranja  katere jim vrnemo, prejmemo analizo naših rezultatov in oceno v primerjavi z rezultati referenčnih in drugih laboratorijev. 

Delo v hemostaziološkem laboratoriju podpira laboratorijski informacijski sistem LABIS kateri omogoča dokumentiranje podatkov o pacientih, rezultatih testiranja, izdajanje izvidov, arhiviranje podatkov in  prenos rezultatov testiranja v računalniški program MEDIS. Rezultate preiskav na izvidu komentira zdravnik in v primeru patoloških rezultatov opozori klinika, ki po potrebi konzultira specialista transfuzijske medicine.

 

 

Klinična in ambulantna dejavnost

 

Klinična in ambulantna dejavnost zajema  ambulantno in konziliarno obravnavo pacienta in terapevtsko obravnavo pacienta.

V ambulanti za diagnostiko in terapijo koagulopatij obravnavamo bolnike, ki prejemajo antikoagulantno terapijo oz. zdravila za »redčenje krvi«. To so bolniki po preboleli globoko venski trombozi, pljučni emboliji, arterijski emboliji, srčni bolniki z vstavljenimi umetnimi zaklopkami, bolniki z motnjami srčnega ritma (atrijska fibrilacija), po ishemičnem cerebrovaskularnem inzultu in bolniki z motnjami v strjevanju krvi.

V ambulanti opravimo letno več kot 18.000 obravnav in ker je ambulantni ordinacijski čas le 3 krat tedensko po 6 ur, je dnevno število obravnav več kot 150.

V ambulanti za avtologno transfuzijo obravnavamo bolnike, ki ob planiranem operativnem posegu po pregledu pri zdravniku dajo kri zase. Predoperativna avtotransfuzija je alternativni način transfuzijskega zdravljenja, ko bolniku odvzamemo lastno - avtologno kri, jo testiramo, ustrezno shranimo in transfundiramo bolniku med ali po načrtovani operaciji. Najpogosteje se za avtotransfuzijo odločamo pri planiranih ortopedskih operacijah in redkeje pri senzibiliziranih bolnikih za katere ni možno zagotoviti skladne krvi.

Za avtotransfuzijo ni starostne omejitve. Bolniku ne odvzamemo kri za avtotransfuzijo v kolikor je srčni bolnik po prebolelem srčnem infarktu v zadnjih 6 mesecih, po možganski kapi, z motnjami srčnega ritma, slabokrvnosti, neurejeni arterijski hipertenziji in sladkorni bolezni na inzulinu. Običajno odvzamemo eno do dve enoti krvi 2-3 tedne pred načrtovanim operativnim posegom. Bolniku predpišemo preparate železa in svetujemo jemanje še po operaciji. Priporočamo, da osebni zdravnik predpiše preparate železa že pred prvo avtotransfuzijo.

Letno v ambulanti opravimo okoli 500 pregledov in odvzamemo okoli 300 enot krvi.

V ambulanti obravnavamo tudi bolnike pri katerih opravimo terapevtske venepunkcije. To so najpogosteje bolniki s hemokromatozo, policitemijo rubro vero in porfirijo.

Konziliarna dejavnost obsega konzultacije na področju tromboprofilskse in svetovanja ustrezne preoperativne nadomestne terapije s krvnimi pripravki za bolnike z motnjami hemostaze. Letno opravimo okoli 4000 konzultacij.

Terapevtkska obravnava bolnika zajema posege -  terapevtsko plazmaferezo in terapevtsko trombaferezo katere opravljamo po naročilu klinika, ki postavi indikacijo za poseg.

Poseg izvajamo z aparatom – celičnim ločevalcem, kateri na principu ločevanja celic omogoča, da bolniku odvzamemo samo tisti del krvi v katerem so škodljive snovi (plazma, trombociti) in zdravi del krvi mu vrnemo.

 

Telefonska centrala 02/321 1000 Urgentni center 02/321 1534 Internistična nujna pomoč 02/321 2243

Image
Text

Predstojnica centra:

Lidija Lokar, dr. med.


Text

Strokovni vodja zdravstvene nege centra:

Janja Jemenšek, dipl. m. s.

Tel.: 02 / 321-29-71

© UKC Maribor 2015

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%