Skupne službe

 • Kadrovsko pravna služba:
  mag. Gregor Danko, univ. dipl. prav.
  • Kadrovski oddelek:
   Ksenija Trčko, univ. dipl. prav.
  • Pravni oddelek:
   Adrijana Dietrich, univ. dipl. prav.
 • Finančno-računovodska služba:
  Milan Soršak, univ. dipl. ekon.
  • Finančni oddelek:
   Metka Lunežnik, univ. dipl. ekon.
  • Računovodski oddelek:
   Marija Pinter, dipl. ekon.
 • Ekonomsko-analitska služba:
  Milan Soršak, univ. dipl. ekon.
  • Svetovalka:
   mag. Marjetka Kozar, univ. dipl. ekon.
  • Oddelek za plan in analize:
   Mirko Majhenič, mag. posl. ved.
  • Ekonomski oddelek:
   Miran Merkuš, dipl. ekon.
 • Nabavna služba:
  mag. Peter Weissensteiner, dipl. inž. str.
  • Oddelek nabave zdravstvenega materiala in storitev:
   Natalija Kampuš, univ. dipl. ekon.
  • Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev:
   Boris Petre, univ. dipl. ekon.
  • Oddelek nabave opreme:
   Aleš Dobaj, univ. dipl. inž. str.
  • Oddelek javnih naročil:
   mag. Nataša Korunič, univ. dipl. ekon.
 • Služba za investicije:
  Darko Kuhar, univ. dipl. inž. el.
 • Center za kakovost in organizacijo:
  Breda Hajnrih, univ. dipl. ekon.
 • Center za odnose z javnostmi, marketing:
  Janez Lencl, univ. dipl. inž.
 • Center za informatiko
  Matej Vogrinčič, univ. dipl. gosp. inž.
 • Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb:
  mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med.
 • Oddelek za medicinsko statistiko:
  Vanja Založnik, dipl. m. s. spec.
 • Notranji revizor:
  Oliver Kocbek, univ. dipl. ekon.
 • Strokovna sodelavka za ekonomske odnose z EU:
  Monika Lepoša, univ. dipl. ekon.
 • Služba za oskrbo in vzdrževanje:
  Milan Večernik, dipl. inž. el.
  • Oddelek za vzdrževanje objektov in naprav:
   Viko Roj, dipl. inž. str.
  • Oddelek za prehrano in dietetiko:
   Ksenija Ekart, univ. dipl. inž. živ. tehn.
  • Oddelek za oskrbo s tekstilom:
   Marjanca Vrtin, viš. uprav. del.
  • Oddelek za biomedicinsko tehniko:
   mag. Bojan Vračko, univ. dipl. inž. el.

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243