Oddelek za pljučne bolezni

 

Pulmologija je stroka, ki je doživela v tem stoletju veliko sprememb. Po odkritju učinkovitih protituberkuloznih zdravil je tuberkuloza postala pri nas redka bolezen, a vendar ne izkoreninjena. V zadnjem času med starejšimi bolniki narašča število obolelih za pljučnim rakom in KOPB, med mladimi pa je vse več alergijskih bolezni.

 

Kmalu po drugi svetovni vojni so na Slivniško Pohorje preselili Oddelek za pljučne bolezni, ki je bil namenjen zdravljenju bolnikov s tuberkulozo.

 

Sčasoma se je pričelo zmanjševati število bolnikov s tuberkulozo, v porastu pa so druge pljučne bolezni, predvsem pljučni rak, kronične obstruktivne bolezni in alergijska obolenja.

Oddelek za pljučne bolezni je organizacijsko del Kliničnega oddelka za interno medicino.

 

V načrtu je selitev oddelka na območje UKC Maribor.

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Centrala

Tel.: 02 603-64-00

 

Predstojnica oddelka:

Dušanka Vidovič, dr. med.

Tel: 02 / 603-64-20

 

Strokovna vodja za zdravstveno nego:

Simona Križ, mag. zdr. - soc. manag.

Tel: 02 / 603-64-19


Tajnica oddelka

Zdenka Bukšek

Tel.: 02 / 603-64-04