Delovni čas

Bolnike naročamo na specialistične ambulantne preglede vsak delavnik na tel. št. 3211628 med 13.00 in 15.00 uro.

 

 

ORL ambulanta 1 (čakalna doba: 1,5 meseca)

  • ordinacijski čas ambulante: pon. – petek  7.30 – 14.00

ORL ambulanta 2 (čakalna doba: 1,5 meseca)

  • ordinacijski čas ambulante: pon. - četrtek,  15.00 – 18.30

Avdiovestibulološka ambulanta (čakalna doba: 3 mesece)

  • ordinacijski čas ambulante: pon. – petek 8.00 – 15.00; torek 15.30 – 19.00

Foniatrična ambulanta (čakalna doba: 3 mesece)

  • ordinacijski čas ambulante: četrtek 9.00 - 14.00

Onkološka ambulanta (čakalna doba: 4 mesece)

  • ordinacijski čas ambulante: ponedeljek 15.00 – 18.30,  četrtek 14.00 – 18.30

Ambulanta za UZ glave in vratu (čakalna doba: 2,5 meseca)

  • ordinacijski čas ambulante: sreda 13.00 - 14.30 – 14.30; petek 9.30 – 11.00

Otološka ambulanta (čakalna doba: 4 mesece)

  • ordinacijski čas ambulante: sreda 9.00 - 12.00

Urgentna ambulanta (ni čakalne dobe)

  • ordinacijski čas ambulante: vsak delavnik 9.30 – 12.00

Operacijska ORL in CFK ambulanta (čakalna doba: 1 mesec)

  • ordinacijski čas ambulante: vsak delavnik od 9.00 – 15.00
  • naročanje bolnikov: bolniki, naročeni iz ORL ambulant

Sprejem bolnikov na oddelek v sprejemni ambulanti: vsak delavnik 9.00 – 14.00.

 

Pacient za pregled potrebuje:

- kartico zdravstvenega zavarovanja oz. ustrezno dokazilo o zavarovanju

- napotnico

- staro medicinsko dokumentacijo

- event. RTG slike

 

ODGOVORNI ZA PRITOŽBE:

Pristojne osebe, pri katerih se lahko ustno ali pisno vloži prva zahteva za reševanje pritožb:

- na področju medicine doc. dr. B. Čizmarevič, dr. med., predstojnik oddelka (telefon: 321 13 41)

- na področju zdravstvene nege A. Trdin, dipl.m.s., strokovni vodja zdravstvene nege oddelka (telefon: 321 16 35)

 

Zastopnik pacientovih pravic:

Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Ljubljanska ul. 4/II, Maribor

Viktor Pilinger -uradne ure: ponedeljek 13.00 - 18.00, torek 8.00 - 13.00, sreda 8.00 – 14.00, tel.02/3331263, e-pošta: viktor.pilinger@zzv-mb.si

 

Vlasta Cafnik, Zastopnik pacientovih pravic Maribor,
Sedež: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Ljubljanska cesta 4/II, 2000 Maribor.
Uradne ure: torek od 16.00 do 20.00, sred od 16.00 do 20.00 in četrtek od 16.00 do 20.00.
telefon 02 333 12 64
e-pošta vlasta.cafnik@zzv-mb.si

Naročanje pacientov: ponedeljek in sreda 8.-12.ure, tel. 02/4500252 ali 041 681304; e-pošta: zpp@zzv-mb.si (kontaktna oseba na ZZV Maribor: Duška Ahec).

 

Podatke o načinu vložitve prve zahteve v času sprejema prve zahteve prejmete pri izvajalcu zdravstvenih storitev oddelka ali specialistične ambulante, kjer je razlog za pritožbo nastal.

Paciente prosimo, da preverijo urejenost svojega zdravstvenega zavarovanja. V nasprotnem primeru bodo samoplačniki ali samoplačniki za doplačilo zdravstvenih storitev.

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243