Oddelek za nevrološke bolezni

Šele po drugi svetovni vojni je v Mariboru v sklopu internega oddelka nastal odsek za živčne bolezni.

Samostojni nevropsihiatrični odsek je svoje prostore dobil leta 1953 v dermatološki zgradbi in za duševne bolnike v stavbi infekcijskega oddelka. Leta 1972 sta se oddelka ločila in postala povsem samostojna, psihiatrični oddelek pa se je preselil v graščino na Pohorskem dvoru. Za odkrivanje in zdravljenje cerebrovaskularnih bolezni ima poseben pomen razvoj funkcionalne diagnostike, posebej naprave za elektroencefalografije in elektromiografije. Mariborski nevrologi so med prvimi uvedli dopplersko angiosonografijo, zdaj pa opravljajo preiskave s tridimenzionalnim ultrazvočnim aparatom. Oddelek ima bolnišnično, ambulantno, nevrofiziološko in nevrosonološko dejavnost. V zadnjem času ugotavljajo, da zdravijo čedalje težje primere nevroloških bolezni, ki imajo pogosto za posledico invalidnost.

Oddelek ima 82 postelj, na katerih se na leto zdravi več kot 1500 bolnikov, postelje so zasedene 92-odstotno, povprečna ležalna doba je skoraj 18 dni.

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Predstojnica oddelka:

izr. prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med.

Tel: 02 / 321-24-73

Strokovna vodja zdravstvene nege oddelka:

Štefica Sršen, dipl. m. s.

Tel: 02 / 321-26-37

 

Tajnica oddelka
Lada Kreft, posl.sekr.
tel.: 02/321-23-64