Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja

 

Oddelek predstavlja regionalni center za zdravljenje bolnikov z nalezljivimi boleznimi. V okviru oddelka pa je še Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO), ki opravlja dejavnost za celotni UKC in za regijo. Na oddelku je 36 bolniških postelj (25 za odrasle, 11 za zdravljenje otrok). Bolnišnično zdravimo bolnike s težkimi poteki in zapleti infekcijskih bolezni, za najtežje bolnike imamo intenzivno nego s 6 posteljami, hospitalno zdravimo tudi bolnike, ki potrebujejo izolacijo. Na oddelku je zaposlenih 8 zdravnikov specialistov infektologije ter 5 zdravnikov specializantov, 8 diplomiranih medicinskih sester, 18  srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 4 administratorke in diplomirani sanitarni inženir. Predstojnica oddelka je asist. mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med., strokovna vodja zdravstvene nege oddelka pa Vitoslava Urnaut, dipl. m. s. Poleg bolnišnične izvajamo še ambulantno obravnavo, imamo 24-urno urgentno ambulanto . Redno izvajamo konziliarno in konzultantsko službo, po telefonu pa svetujemo tudi zunanjim zdravstvenim in drugih ustanovam, ki izvajajo zdravstveno dejavnost. Oddelek je lociran v najstarejši stavbi UKC Maribor, v kleti imamo prostore za administracijo in vse ambulante, v pritličju intenzivno nego, v I. nadstropju pa glavni hospitalni del. Posebej razvijamo konzultanstko dejavnost na področju racionalnega zdravljenje s protimikrobnimi zdravili in antibiotične profilakse, v okviru EOBO pa obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb.

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Predstojnica oddelka:

mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med.


Strokovni vodja zdravstvene nege oddelka:

Vitoslava Urnaut, dipl. m. s.

Tel: 02 / 321-26-58

 

Tajnica oddelka
Majda Petek
tel.: 02/321-26-57