S strokovnostjo in prijaznostjo do zdravja
MENI VSEBINA

Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Raziskovalni projekti

 

Trenutno poteka na oddelku naslednje raziskovalno delo:

 • prim.prof.dr. Erih Tetičkovič, dr.med. vodi raziskavo ?Upad kognitivnih funkcij pri bolnikih operiranih s koronarnimi obvodi po ON-pump in OFF-pump metodi spremljan s TCD in 3D UZ monitoriranjem možganskega krvnega pretoka;
 • Lidija Žitnik, dr.med. zaključuje raziskavo v sklopu magistrske naloge: ?Redki dejavniki tveganja za možganskožilne bolezni pri mlajših bolnikih s poudarkom na homocisteinemiji?. Mentor: prim.prof.dr. Erih Tetičkovič, dr.med.;
 • Marija Menih, dr.med. opravlja raziskavo za magistrsko nalogo ?Pojavljanje hiperperfuzijskega sindroma in cerebralnega vazospazma po karotidni trombendarterektomiji (TEA). Mentor: prim.prof.dr. Erih Tetičkovič, dr.med.;
 • Ljudmila Gregorič - Kramberger, dr.med., zaključuje raziskavo v sklopu magistrske naloge z naslovom ?Značilnosti klinične slike in kakovost življenja bolnikov z zgodnjo obliko Parkinsonove bolezni?. Mentor: doc.dr. Z. Pirtošek, dr.med.;
 • Dušan Flisar, dr.med. in Andrej Sikošek, dr.med. sodelujeta pri izvajanju aplikativnega projekta financiranega s strani ARRS ?PRIONSKE BOLEZNI IN NJIHOVA DIAGNOSTIKA? (od leta 2004 dalje) katerega nosilec je prof.dr. Vladka Čurin-Šerbec iz Zavoda RS za transfuzijsko medicino.

Bibliografija

 

Nekatere članke in publikacije lahko najdete na:

 • Zbornik Obravnava bolnika s Parkinsonovo beleznijo, 11.4.2018
 • COBISS
 • SICRIS

Samostojne publikacije

 • Dopplerjeva sonografija možganskega ožilja. Tetičkovič, Erih.
 • Obvarujmo se možganske kapi. Tetičkovič, Erih.
 • Klinična nevrologija. Tetičkovič, Erih s sodelavci.
 • Sodobni pogledi na možgansko kap : zbornik predavanj, Maribor, 15.oktober 1999. Žvan Bojana in Tetičkovič Erih, urednika.
 • Tridimenzionalna ultrasonografija v nevrologiji : [atlas in priročnik] Three-dimensional ultrasonography in neurology : [atlas and manual]. Tetičkovič, Erih.
 • Sodobni pogledi na možganskožilne bolezni. Tetičkovič Erih in Žvan Bojana, urednika.

Članki v revijah

 • Hojs T, sodelavka International Stroke Collaborative group. The International Stroke Trial (IST): A randomised trial of Aspirin, subcutaneous heparin, both, or neither among 19435 patients with acute ischaemic stroke. Lancet 1997; 349 (9065): 1569 ? 81
 • MRC Asymptomatic carotid surgery trial (ACST) collaborative group, Flis V, Miksić K, Štirn B, Tetičkovič E. PREVENTION OF DISABLING AND FATAL STROKES BY SUCCESSFUL CAROTID ENDARTERECTOMY IN PATIENTS WITHOUT RECENT NEUROLOGICAL SYMPTOMS: RANDOMISED CONTROLLED TRIAL. Lancet 2004; 363(9420): 1491-1502. (373 avt.).
 • Blinc A, Magdič J, Fric J, Mušević I. Atomic force microscopy of fibrin networks and plasma clots during fibronolysis. Fibrinolysis & Proteolysis 2000; 14 (5): 288 ? 99.
 • Stojanovič J, Papa J, Buljat G, Tetičkovič E, Bradač GB. Ein Beitrag der Komputertomo- graphie zur Diagnostik eines Wirbelangioms. Fortschr Röntgenstr 1985; 142: 169 ? 72.
 • Tetičkovič E.Angiosonografija karotidnega stebla. Zdrav Vestn 1987; 56 (7 ? 8): 265 ? 9.
 • Tetičkovič E. Zgodnje odkrivanje sprememb možganske cirkulacije z Dopplerjevo angiosonografijo. Zdrav Vestn 1988; 57 (9 ? 10): 355 ? 60.
 • Tetičkovič E. Dopplerjeva angiosonografija vertebralnih arterij. Zdrav Vestn 1990; 59 (2): 77 ? 81.
 • Tetičkovič E, Miksić K, Tetičkovič S. Transkranielle Dopplersonographie während der Karotisendarterektomie. Nervenarzt 1992; 63: 347 ? 51.
 • Tetičkovič E., Miksić K. Transkranialno Dopplerjevo monitoriranje možganskega krvotoka med karotidno endarterektomijo. Zdrav Vestn 1992; 61 (5 ? 6): 249 ? 54.
 • Hojs R, Sinkovič A, Hojs ? Fabjan T. Rhabdomyolisis and acute renal failure following cardioversion and cardiopulmonary resuscitation. Renal Failure 1995; 17: 765 ? 8.
 • Pahor A, Krajnc I, Hojs ? Fabjan T. Multiple hereditäre Exostosen ? ein Fallbericht mit Literaturübersicht. Med Welt 1995; 46: 536-9.
 • Miksić K, Flis V, Košir G, Pavlovič M, Tetičkovič E. Surgical aspects of fusiform and saccular extracranial carotid artery aneurysms. Cardiovasc Surg 1997; 5: 190 ? 5.
 • Hojs R, Ekart R, Sinkovič A, Hojs ? Fabjan T. Rhabdomyolisis and acute renal failure in intensive care unit. Renal Failure 1999; 21 (6): 675 ? 84.
 • Miksić K, Flis V, Pavlovič M, Tetičkovič E. Carotid body tumour surgery: a report of seven patients. Wien Klin Wochenschr 2000; 112 (21): 934 ? 8.
 • Tetičkovič E, Gajšek ? Marchetti M, Matela J, Flis V. Three-dimensional
 • ultrasonography for the evaluation of atherosclerotic stenoses of the carotid trunk. Coll Antropol 2001; 25 (2): 511 ? 20.
 • Hojs R, Hojs ? Fabjan T, Pečovnik ? Balon B. Atherosclerosis in patients with endstage renal failure prior to initiation of hemodialysis. Ren Fall 2003; 25 (2): 247 ? 54.
 • Flis V, Tetičkovič E, Breznik S, Štirn B, Matela J, Miksić K. The measurement of stenosis of the internal carotis artery: comparison of Doppler ultrasound, digital substraction angiography and the 3D CT volume rendering technique. Wien Klin Wochenschr 2004; 116(suppl.2): 51-5.
 • Flis V, Miksić K, Tetičkovič E. Outcome of stenosis of the internal carotid artery after contralateral endarterectomy. Wien Klin Wochenschr 2004; 116(suppl.2): 44-50.
 • Hojs R, Hojs-Fabjan T, Pečovnik Balon B. ATHEROSCLEROSIS AND RISK FACTORS IN NON-DIABETIC HEMODIALYSIS PATIENTS. Dial Transplant 2004; 33(10): 624-33.
 • Tetičkovič E, Miksić K, Matela J, Nikolič T. Doppler-Angiosonographie der extrakranialen Karotislaesionen. Forum Dr. Med. 1988; 5: 22 ? 7.
 • Tetičkovič E, Miksić K, Tetičkovič S. Transkranijalno Doppler ? monitoriranje moždanog krvotoka tijekom karotidne endarterektomije. Medicina 1992; 28: 41 ? 7.
 • Tetičkovič E. Pomen transkranialne Dopplerjeve metode pri obravnavi bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo. Srce in žilje 1992; 12: 76 ? 8.
 • Gregorič A, Tetičkovič E. Merjenje nekaterih parametrov krvnega pretoka v skupnih karotidnih arterijah z Dopplerjevo sonografijo pri otrocih in mladostnikih z zvišanim in normalnim krvnim tlakom. Slov Pediatr 1995; 2 (1-3): 171 ? 3.
 • Hojs R, Hojs ? Fabjan T, Lobnik A. Hereditarna koproporfirija . prikaz primera in pregled literature. Zdrav Vestn 1995; 64 (7 ? 8): 409 ? 12.
 • Miksić K, Flis V, Tetičkovič E. Kirurško zdravljenje anevrizem notranje karotide. Zdrav Vestn 1997; 66 (5): 235 ? 7.
 • Flisar D. Non-idiopathic parkinsonian syndroms. Journal of Neurology 2001; 1: 21.
 • Hojs R., Hojs ? Fabjan T., Pečovnik ? Balon B., Gorenjak M. Cardiac troponin T and carotid intima-media thicness and plauques in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 2001; 12: 209.
 • Hojs R, Hojs ? Fabjan T. Pečovnik ? Balon B. Atherosclerosis in patients with end ? stage renal failure prior to initation of hemodialysis. Nephrol Dial Transplant 2001; 16: 104.
 • Hojs ? Fabjan T, Žitnik L. Miastenija gravis in avtoimuna tireopatija. Zdrav Vestn 2001; 70 (12): 723 ? 5.
 • Hojs R, Hojs ? Fabjan T, Pečovnik ? Balon B. Atherosclerosis and risk factors in non-diabetic hemodialysis patients. Nephrol Dial transplant 2002; 17 (Suppl 1): 119.
 • Magdič J, Sinkovič A. Koronarni sindrom X. Med Razgl 2002; 41 (Suppl 3): 9 ? 10.
 • Magdič J, Sinkovič A. Nenadna kardiocirkulatorna odpoved pri primarnem možganskem tumorju ? prikaz primera in pregled literature. Zdrav Vestn 2003; 72: 213 ? 6.
 • Ekart R, Hojs R, Hojs ? Fabjan T, Pečovnik ? Balon B, Dvoršak B. Srčnožilne bolezni in kronična ledvična odpoved. Zdrav Vestn 2003; 72 (3): 145 ? 52.
 • Hojs R, Ekart R, Hojs ? Fabjan T. Ateroskleroza in kronična ledvična odpoved. Med Razgl 2003; 42 (Suppl 2): 88 ? 97.
 • Tetičkovič E. Tridimenzionalna ultrasonografija v klinični nevrologiji. Zdrav Vestn 2003; 72 (Suppl 3): 5 ? 9.
 • Flis V, Tetičkovič E. Trirazsežna ultrazvočna preiskava in stenoza notranje karotidne arterije. Zdrav Vestn 2003; 72 (Suppl 3): 39 ? 42.
 • Tetičkovič E, Menih M. Trombolitično zdravljenje in dramatično izboljšanje klinične slike pri bolniku z akutno zaporo srednje možganske arterije, spremljano s transkranialno Dopplerjevo sonografijo. Zdrav Vestn 2004; 73(4): 235-8.
 • Žvan B, Zaletel M, Miloševič Z, Videčnik V, Tetičkovič E, Flis V (Združenje za žilne bolezni SZD, delovna skupina za karotidno bolezen). SMERNICE ZA ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE KAROTIDNE BOLEZNI. Zdrav Vestn 2004; 73(11): 833-8.
 • Povalej P, Kokol P, Štiglic B, Litvan I, Flisar D. Verifying clinical criteria of parkinsonian disorders with decision trees. Inteligent Data Analysis in Medicine and Pharmacology; 21: 55 ? 8.
 • Tetičkovič E, Menih M, Magdič J. Tridimenzionalna ultrasonografija v obravnavi možganskožilnih bolezni = Three-dimensional ultrasonography in the management of cerebrovascular diseases. Med. meseč., 2005, letn. 1, št. 4, str. 6-10.
 • Skalicky M, Menih M. Portokavalni obvod in hepatocelularni karcinom. Zdrav Vestn 1999; 68: 421 ? 4.
 • Erih Tetičkovič, Marija Menih, Kazimir Miksić, Vojko Flis, Gorazd Košir, Gorazd Bunc. Intraoperative transcranial Doppler ultrasound monitoring of the cerebral blood flow during the carotid endarteroctomy, surgical management of intracranial aneurysms and coronary artery bypass grafting. Acta Clinica Croatica 2005: sprejeto v objavo.
 • Menih M, Tetičkovič E. Diagnostični in terapevtski pomen transkranialnega dopplerjevega ultrazvoka med trombolitičnim zdravljenjem. V: BLINC, Aleš (ur.), KOZAK, Matija (ur.), ŠABOVIČ, Mišo (ur.). Slikovne metode v odkrivanju in zdravljenju žilnih bolezni. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje za žilne bolezni, 2005, str. 124-131.
 • Tetičkovič E, Menih M. Role of 3D ultrasonography in evaluation carotid disease. In: Blinc A, Fras Z, Jug B, Poredoš P, eds. Book of papers. 14th Congress of the Mediterranean league of angiology and vascular surgery, Portorož, Slovenia, June 16-19, 2004: 64.

Pedagoška dejavnost

 

Prim.prof.dr. Erih Tetičkovič, dr.med. in asist.mag. Tanja Hojs-Fabjan, dr.med., sta visokošolska sodelavca na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prim.prof.dr. Erih Tetičkovič, dr.med. sodeluje v dodiplomskem izobraževanju s predavanji o možganskožilnih boleznih, mag. Hojs-Fabjanova pa uspešno vodi klinične vaje z ljubljanskimi študenti medicine na Nevrološkem oddelku v Mariboru. Zdravniška zbornica Slovenijeje imenovala za glavnega mentorja specializantom nevrologije prim.prof.dr. Erih Tetičkoviča, dr.med. in asist.mag. Tanjo Hojs-Fabjan, dr.med. Oba sta tudi člana specialističnih izpitnih komisij za nevrologijo, prim. prof. dr. Tetičkovič kot predsednik komisije.

 

Mednarodno sodelovanje

Naš oddelek sodeluje z Nevrološko kliniko ?Sestre milosrdnice? v Zagrebu in Referentnim centrom za možganskožilne bolezni pri Ministrstvu za zdravje Hrvatske na izobraževalnem, strokovnem in raziskovalnem področju možganskožilnih bolezni in Dopplerjeve ultrasonografije ter z Nevrološko kliniko v Grazu na področju cerebrovaskularnih bolezni.

 

Strokovna srečanja

 • Menih M. Zdravnik pri delu z nevrološkim bolnikom. Zbornik predavanj in praktikum. Celostni pogled na bolnika. Komunikacija bolnik, svojci ? zdravnik, zdravstveno osebje. Maribor, 10. ? 11.11.2000: 111-22.
 • Menih M. Tromboliza pri akutni ishemični kapi. Simpozij Ishemična možganska kap. Boehringer Ingelheim. Maribor, 02.03.2004.
 • Menih M. Statini v nevrologiji. Vabljeno predavanje, Krka. Maribor, 24.11.2004
 • Menih M (vabljen predavatelj) Tromboliza pri akutni ishemični kapi. Strokovno srečanje ?Možganska kap?, Boehringer Ingelheim, Murska Sobota, 17.2.2005.
 • Božič H. Primerjava preventivnega delovanja klopidogrela in aspirina na ishemične dogodke (CAPRIE). Simpozij Ateroskleroza in ishemični dogodki ? preventiva za novo tisočletje. Sanofij ? Syntelabo, Maribor, 21.09.2000.
 • Magdič J. Vpliv strukture fibrinske mreže in vsebnosti trombocitov v strdku na hitrost raztapljanja s fibrinolitičnimi sredstvi. Zbornik predavanj 12. Kongresa študentov raziskovalcev Medicinske fakultete Ljubljana. Ljubljana, 23.02.2000: 36-8.
 • Flisar D. Ko levodopa ne pomaga ? Parkinsonski sindromi. 5. Schrottovi dnevi, Ljubljana, 09. ? 10.03.2001. Med Razgl 2001; 40 (Suppl 1): 15-9.
 • Hojs-Fabjan T. Bolezenska stanja možganov, ki povzročajo spremembe ali izgubo govornih sposobnosti. Zbornik referatov simpozija Naših 40 let. Center za sluh in govor Maribor. Maribor, 31.05 ? 01.06.2002: 174-83.
 • Prosnik B., Lang A. Bila sta prva, ki sta zaznala potrebe bolnikov z motnjami govora pri možganskih boleznih in poškodbah. Zbornik referatov simpozija Naših 40 let. Center za sluh in govor Maribor. Maribor, 31.05. ? 01.06.2002: 172-3.
 • Prosnik B. Štiri desetletja. Zbornik referatov simpozija Naših 40 let. Center za sluh in govor Maribor. Maribor, 31.05.-01.06.2002: 16-8.
 • Hojs-Fabjan T. Polinevropatija pri bolnikih s končno odpovedjo ledvic, zdravljenih s kronično hemodializo. Nevrofiziološka sekcija SZD. Maribor, 19.04.2002.
 • Hojs-Fabjan T., Hojs R. Carotid intima ? media thickness and plaques in hemodialysis patients. CEVF. Portorož, maj 2002.
 • Štukovnik V, Repovš G, Košir G, Lipovec R, Gregorčič F, Flisar D. EVALUATION OF SOME SPECIFIC COGNITIVE FUNCTIONS AFTER CARDIAC BYPASS SURGERY. V: Kržan M, Bresjanac M, ured. Program in knjiga povzetkov. Simpozij o spominu, Ljubljana, 17. julija 2004. Ljubljana: Sinapsa, Slovensko društvo za nevroznanost, 2004: 26.
 • Tetičkovič E. Primarna in sekundarna preventiva možganske kapi. Strokovno srečanje ?Možganska kap?, Boehringer Ingelheim Pharma GesmbH Dunaj podružnica Ljubljana, Murska Sobota, 17.2.2005.
Telefonska centrala - informacije02/321 1000 Nujna medicinska pomoč Nujna medicinska pomoč 112

© UKC Maribor 2019
Pravne informacije | Kontakt | Avtorji
SL EN DE RU CN
Pisava: Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta
Velikost: Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%
Barvna shema: Privzeto črno na belem belo na črnem črna na bež modro na belem črno na zelenem črno na rumenem modro na rumenem rumeno na modrem turkizno na črnem črno na vijoličnem