Aktualna JN

4 - SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO 2015

RD_4_Sredstva_za_dezinfekcijo_2015.zip

Razpisna dokumentacije

NEVROKIRURŠKI MATERIAL ZA NEVROMODULACIJO 2015

RD_Nevrokirurski_material.zip

Razpisna dokumentacija

5.1 M

48 - VREČKE ZA KRI 2014-2017

RD_48_Vrecke_za_kri_2014_2017.zip

Razpisna dokumentacija

3 - ENTERALNA PREHRANA 2015-2016

RD_3_Enteralna_prehrana_2015_2016.zip

Razpisna dokumentacija

12 - KARDIOKIRURŠKI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL 2015-2016

RD_12_Kardiokirurski_med_potr_mat.zip

Razpisna dokumentacija

Sprememba_RD_1.PDF

Doplnitev in sprememba razpisne dokumentacije (19.09.2014)

10 - ŠIVALNI MATERIAL 2015-2016

Sprememba_RD_1.pdf

Sprememba razpisne dokumentacije (10.09.2014)

RD_Sivalni_material_2015_2016.zip

Razpisna dokumentacija

11 - SRČNI SPODBUJEVALNIKI 2015

Sprememba_RD_2.pdf

Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije (12.09.2014)

Sprememba_RD_1.pdf

Sprememba razpisne dokumentacije (11.09.2014)

RD_Srcni_spodbujevalniki_2015.zip

Razpisna dokumentacija

PLINI 2015-2016

RD_Plini.zip

Razpisna dokumentacija

5.2 M

Popravek_1_RD_Plini.PDF

Sprememba razpisne dokumentacije (12.09.2014)

52 K

MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE 2015

RD_Medicinski_pripomocki.zip

Razpisna dokumentacija

5.3 M

Popravek_1_RD_Medicinski_pripomocki.PDF

Sprememba razpisne dokumentacije (04.09.2014)

46 K

16 - FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA 2015

Sprememba_RD_3.pdf

Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije (02.09.2014)

Sprememba_RD_2.pdf

Sprememba razpisne dokumentacije (27.08.2014)

Sprememba_RD_08_08_2014.zip

Sprememba razpisne dokumentacije (08.08.2014)

RD_Farmacevtske_surovine.zip

Razpisna dokumentacija

TISKANJE ZBORNIKOV

RD_Tiskanje_zbornikov.PDF

Razpisna dokumentacija

531 K

PRALNA SREDSTVA

RD_Pralna_sredstva.zip

Razpisna dokumentacija

701 K

Popravek_1_RD_Pralna_sredstva.zip

Sprememba razpisne dokumentacije (30.05.2014)

181 K

REKONSTRUKCIJA - POSODOBITEV NIZKE TER SREDNJE NAPETOSTNEGA DELA TRANSFORMATORSKE POSTAJE TP 278

RD_Rekonstrukcija_trasformatorja_278.zip

Razpisna dokumentacija

4.5 M

Popravek_1_RD_Rekonstrukcija_trasformatorja_278.PDF

Sprememba razpisne dokumentacije (02.06.2014)

75 K

ČRNILA IN TONERJI

RD_Crnila_in_tonerji.zip

Razpisna dokumentacija

5.3 M

Popravek_1_RD_Crnila_in_tonerji.pdf

Sprememba razpisne dokumentacije (30.04.2014)

98 K

Popravek_2_RD_Crnila_in_tonerji.pdf

Sprememba razpisne dokumentacije (13.05.2014)

45 K

Obvestilo_RD_Crnila_in_tonerji.pdf

Dodatne informacije (27.05.2014)

861 K

REKONSTRUKCIJA ODDELKA ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO TERAPIJO IN TERAPIJO BOLEČIN

RD_Rekonstrukcija_oddelka.zip

Razpisna dokumentacija

2.2 M

48 - VREČKE ZA KRI

RD_48_Vrecke_za_kri.zip

Razpisna dokumentacija

25 - ZDRAVILA - DODATNO JAVNO NAROČILO

RD_25_Zdravila_dodatnoo_javno_narocilo.zip

Razpisna dokumentacija

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

RD_GOI_vzdrzevalna_dela.PDF

Razpisna dokumentacija

675 K

Popravek_1_RD_GOI_vzdrzevalna_dela.PDF

Sprememba razpisne dokumentacije (05.02.2014)

90 K

SPINALNI IMPLANTATI 2014-15

Sprememba_RD_1.pdf

Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije (14.01.2014)

RD_Spinalni_implantati_2014.zip

Razpisna dokumentacija

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe