Aktualna JN

REKONSTRUKCIJA ODDELKA ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO TERAPIJO IN TERAPIJO BOLEČIN

RD_Rekonstrukcija_oddelka.zip

Razpisna dokumentacija

2.2 M

48 - VREČKE ZA KRI

RD_48_Vrecke_za_kri.zip

Razpisna dokumentacija

25 - ZDRAVILA - DODATNO JAVNO NAROČILO

RD_25_Zdravila_dodatnoo_javno_narocilo.zip

Razpisna dokumentacija

GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA

RD_GOI_vzdrzevalna_dela.PDF

Razpisna dokumentacija

675 K

Popravek_1_RD_GOI_vzdrzevalna_dela.PDF

Sprememba razpisne dokumentacije (05.02.2014)

90 K

SPINALNI IMPLANTATI 2014-15

Sprememba_RD_1.pdf

Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije (14.01.2014)

RD_Spinalni_implantati_2014.zip

Razpisna dokumentacija

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe