Avtorji

Vsebina in fotografije: Univerziteni klinični center Maribor

Naslovna fotografija: Boris Vugrinec

Ilustracije: Bori Zupančič

Zasnova, oblikovanje in tehnična izvedba: ORG. TEND d.o.o. in Studio tandem .

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe