Oddelek za travmatologijo

 

Večji strokovni razmah in sodobne načine zdravljenja poškodb je oddelek doživel v začetku 60-ih let prejšnjega stoletja. Travmatologija je dolgo časa veljala za dokaj neprivlačno vejo medicine, zaradi takrat pretežno konzervativnega načina zdravljenja poškodb. Zaradi novih aparatur in novih trendov, ki so se pojavili v Evropi, so začeli v 60-ih letih zdraviti zlome in poškodbe vse bolj operativno. Mariborski travmatologi so torej zelo zgodaj začeli uvajati takrat najsodobnejše metode zdravljenja zlomov z osteosintezo. 

 

Na oddelku izvajamo celovito kirurško oskrbo vseh poškodb po najsodobnejših metodah. Posebno pozornost posvečamo tudi zdravljenju poškodb z manj invazivnimi dostopi in artroskopskemu načinu oskrbe poškodb. Ukvarjamo se tudi s pedagoškim delom in znanstveno-raziskovalnim delom. Tesno sodelujemo tudi z drugimi medicinskimi strokami. 

Travmatološki oddelek ima 90 postelj, na leto oskrbi več kot 3600 bolnikov, ki ostanejo v bolnišnici povprečno 7,3 dni. V letu dni oskrbimo več kot 7000-8000 poškodb.

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Predstojnik oddelka:

prim. Aleksander Frank, dr. med.

Tel: 02 / 321-13-68

 

Strokovna vodja zdravstvene nege oddelka:

Andrejka Horvat, dipl. m. s.

Tel: 02 / 321-13-73

 

Tajnica oddelka:

Violeta Polc

Tel: 02 / 321-13-69