INTRAMEDULARNA UČVRSTITEV ZLOMOV

28.03.2012

Sporočila za medije

 

Oddelek za travmatologijo Klinike za kirurgijo UKC Maribor organizira v sodelovanju z Društvom travmatologov Slovenije in Katedro za kirurgijo Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani Podiplomsko šolo kirurških tehnik ˝INTRAMEDULARNA UČVRSTITEV ZLOMOV˝, v petek, 30. marca in soboto, 31. marca 2012, v veliki predavalnici 16. nadstropja kirurške stolpnice UKC Maribor (Ljubljanska ulica 5, Maribor).

 

Intramedularna učvrstitev predstavlja sodobno metodo zdravljenja zlomov, ki se je  povsem uveljavila kot metoda izbora za zdravljenje večine zlomov srednjega in vse bolj tudi končnega dela dolgih kosti. Mednarodna delavnica je namenjena izobraževanju, strokovnemu usposabljanju in pravilni uporabi metode, hkrati pa tudi širjenju tovrstne oblike učvrstitve zlomov kosti v ustanove v Sloveniji (in v tujini), ki tovrstne oblike ne uporabljajo oz. nimajo možnosti za njeno uporabo.

 

Na Podiplomski šoli, ki jo Oddelek za travmatologijo UKC Maribor v sodelovanju organizira že od leta 2000, predavajo učitelji in sodelavci Katedre za kirurgijo Medicinske fakultete v Ljubljani in Mariboru ter strokovnjaki, ki so opravili ustrezna tovrstna izobraževanja v različnih šolah in dodatna izobraževanja po svetu. Tovrstno metodo učvrstitve pri svojem delu vsakodnevno uporabljajo že od 1990. leta in so o tem  predavali na številnih kongresih doma in po svetu. Vsak udeleženec delavnice bo poleg teoretičnega pouka vse oblike učvrstitve opravil tudi sam, na modelih, pod ustreznim mentorstvom.

 

˝Pravilna uporaba metode in ustrezna izvedba tovrstne učvrstitve zlomov omogoča s svojimi prednostmi sodobno in kakovostno zdravljenje bolnikov, kar je naloga vseh zdravnikov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem zlomov,˝ poudarja vodja organizacijskega odbora strokovnega srečanja, prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med..

 

Za izjave bosta ob 12.30 na voljo:

 

  • prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med., vodja strokovnega srečanja in
  • prim. Aleksander Frank, dr. med., predstojnik Oddelka za travmatologijo Klinike za kirurgijo UKC Maribor in vodja podiplomske šole.

Program:  PROGRAM (53 KB)

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe