ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

18.04.2012

Obvestila

 

Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor objavlja namero za oddajo v najem del prostorov objekta II-2: Vhodni paviljon v sledečih izmerah:

 

1. trgovina

58,17 m2

2. priročno skladišče

7,98 m2

3. skladišče

48,17 m2

4. sanitarije

9,36 m2

SKUPAJ

123,68 m2

 

na Ljubljanski ulici 5 v Mariboru.

 

Prostori objekta II-2 se  nahajajo na parceli št. 209, k.o. Tabor.

 

Poslovni prostori so namenjeni opravljanju trgovinske dejavnosti.

 

Metoda razpolaganja: javna dražba v skladu z 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11).

 

 

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe