Asfaltiranje cestišč na območju UKC in oddelka za psihiatrijo

04.07.2011

Obvestila

 

Spoštovani,

 

vse bolnike, obiskovalce, zunanje sodelavce in zaposlene obveščamo, da se bo v petek, 1. 7. 2011 pričelo asfaltiranje cestišč na območju UKC in oddelka za psihiatrijo.

Zaradi izvajanja del bodo potrebne občasne delne zapore delov cestišč, obvozi bodo urejeni. Vse bolnike, obiskovalce, zunanje sodelavce iz zaposlene prosimo, da spoštujejo  prometno ureditev, signalizacijo in navodila varnostne službe, kakor tudi trenutne razmere in opozorila na gradbišču.

 

Lepo pozdravljeni,

 

Vodja oddelka za vzdrževanjeobjektov in naprav   

Viko Roj, dipl. inž. str.                      

 

Vodja službe za oskrbo in vzdrževanje

Milan Večernik, dipl. inž

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe