Klinične poti

 Klinična pot - mali posegi (39 KB)

 Klinična pot - operacije krčnih žil (64 KB)

 Klinična pot - operacija sprostitve medianega živca v zapestnem prehodu (63 KB)

 Klinična pot - akutni gastroenteritis (39 KB)

 Klinična pot - benigna hiperplazija prostate (61 KB)

 Klinična pot - kronična venska razjeda (66 KB)

 Klinična pot - vstavitev endoproteze kolka (79 KB)

 Klinična pot - nizkoenergetski izoliran zaprt zlom proksimalnega dela stegnenice pri starostniku (102 KB)

 Klinična pot - ledvena discektomija (38 KB)

 Klinična pot - operacija ščitnice (32 KB)

 Klinična pot - hiperplazija žrelnice (77 KB)

 Klinična pot - siva mrena (37 KB)

 Klinična pot - zdravljenje z biološkimi zdravili oz. citostatiki (37 KB)

 Klinična pot - kronična ledvična odpoved (38 KB)

 Klinična pot - operacija proti uhajanju vode (63 KB)

 Klinična pot - zdravljenje s krvjo in krvnimi pripravki (35 KB)

 Klinična pot - konizacija (37 KB)

 Klinična pot - artroskopija kolena (219 KB)

 Klinična pot - ortopedska operacija ramena (217 KB)

 Klinična pot - operacija hrbtenice (235 KB)

 Klinična pot - odstranitev osteosintetskega materiala (57 KB)

 Klinična pot - akutni razvijajoči infarkt srca - 1. del (79 KB)

 Klinična pot - akutni infarkt srca z dvigom veznice ST (STEMI) - 2. del (63 KB)

 Klinična pot - skupnostno psihiatrično zdravljenje (68 KB)

 Klinična pot - Hipotermija (ohlajanje) po uspešnem kardiopulmonalnem oživljanju (36 KB)

 Klinična pot - radiofrekventna ablacija 1 (41 KB)

 Klinična pot - radiofrekventna ablacija 2 (40 KB)

 Klinična pot - elektrofiziološko testiranje (42 KB)

 Klinična pot - implantacija (42 KB)

 Klinična pot - NSB v nosečnosti - prvi pregled (39 KB)

 Klinična pot - NSB v nosečnosti - kontrolni pregled (38 KB)

 Klinična pot - Diabetična ketoacidoza (42 KB)

 Klinična pot - Obravnava bolnikov z rakavimi obolenji in s febrilno nevtropenijo s priporočili (1.9 MB)

 Klinična pot - Odvzem možganske tekočine pri bolnikih z demenco (lumbalna punkcija) (2.3 MB)

 Klinična pot - Obravnava bolnikov z hemoptoo (73 KB)

 Klinična pot - Ledvična biopsija (62 KB)

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe