Navodila bolnikom - pandemska gripa H1N1

NAVODILA BOLNIKOM, KAKO UKREPATI OB NAPOTITVI V BOLNIŠNICO, ČE PRI NJIH OBSTAJA SUM NA OKUŽBO Z VIRUSOM PANDEMSKE GRIPE - H1N1

Bolniki, ki imajo vročino in znake okužbe dihal (kašelj, bolečine v žrelu, izcedek iz nosa), naj se po telefonu dogovorijo z izbranim zdravnikom ali dežurnim splošnim zdravnikom o nadaljnih ukrepih.

 

Bolniki s sumom na novo gripo, ki bodo napoteni v bolnišnico, bodo obravnavani na treh oddelkih UKC Maribor:

  • vsi otroci do 18. leta starosti - na Kliniki za pediatrijo,
  • vsi kronični pljučni bolniki (bolniki z astmo, KOPB, ….) - na Oddelku za pljučne bolezni,
  • vsi ostali bolniki - na Oddelku za nalezljive bolezni in vročinska stanja (infekcijski oddelek).

Bolniki s sumom na novo gripo bodo zaradi kužnosti obravnavani ločeno od ostalih bolnikov. Na infekcijskem oddelku je vzpostavljen poseben vhod za bolnike s sumom na novo gripo. Ta vhod se nahaja na zadnji strani oddelka (glej zemljevid). Vhod za ostale bolnike in obiskovalce je na sprednji strani oddelka.

Bolniki s sumom na novo gripo naj imajo ob prihodu v bolnišnico nameščeno masko preko nosu in ust, pozvonijo naj pri zadnjem vhodu infekcijskega oddelka in nato upoštevajo navodila zdravstvega osebja.

 

Za vsa vprašanja v zvezi s pandemsko gripo je na voljo tudi brezplačna telefonska številka IVZ - 080 – 42 00

 

NAVODILA ZA OBISKOVALCE

Obiski v UKC Maribor so trenutno omejeni na eno zdravo odraslo osebo. Obiskovalci naj se zadržujejo samo pri svojcu, na pa pri drugih pacientih, prav tako naj ne hodijo v druge bolniške sobe in druge prostore. Za vse obiskovalce velja, da morajo upoštevati splošna higienska navodila: umivanje ali razkuževanje rok pred vstopom v bolniško sobo in odhodu iz nje, higiena kašlja in kihanja (plakati s shemo pravilnega kašljanja so na vseh oddelkih), pri gripoznih pacientih pa še vse ukrepe kapljične izolacije (nadeti si je potrebno zaščitno masko in haljo ter obvezno razkužiti roke). Predvsem pa je potrebno upoštevati sprotna navodila zdravstvenih delavcev na oddelkih.

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe