Raziskovalna, publicistična in pedagoška dejavnost

Nekatere članke in publikacije lahko najdete na:

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243