Osnovni podatki

Univerzitetni klinični center Maribor je javni zdravstveni zavod in opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni za območje Maribora, Pesnice, Ruš, Ormoža, Lenarta, Ptuja in Slovenske Bistrice, z nekaterimi subspecialnimi dejavnostmi pa pokriva tudi potrebe severovzhodne Slovenije in Koroške. Ustanovitelj UKC Maribor je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.

Osebna izkaznica

Univerzitetni klinični center Maribor

Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor

 

Telefon 02/ 321 10 00

Faks 02/ 331 23 93

http://www.ukc-mb.si/

 

Podračun enotnega zakladniškega računa - EZR: 01100-6030278185

Matična številka: 5054150

ID Davčna številka: SI56644817

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe