Zaposlovanje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor

 

V univerzitetnem kliničnem centru Maribor zaposlujemo predvsem zdravstvene delavce in sodelavce, pa tudi nezdravstvene delavce.

 

Postopek zaposlovanja izvajamo v kadrovskem oddelku, s sodelovanjem odgovornih na oddelkih in klinikah.

 

Prosta delovna mesta objavljamo na oglasni deski Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, enota Maribor, Gregorčičeva ulica 37 ali na oglasni deski v UKC Maribor. 

 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, navedene v objavi in prijavo poslati  v roku, ki je prav tako naveden v objavi.

 

Prijava na objavljeno prosto delovno mesto mora vsebovati:

 

  • osebne podatke kandidata (tudi telefonsko številko in elektronski naslov)
  • kratek življenjepis z opisom predvsem dosedanje poklicne poti
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev objave (zaključno spričevalo za delovna mesta z zahtevano srednjo strokovno izobrazbo, diplomo za delovna mesta z zahtevano visoko ali fakultetno izobrazbo, potrdilo o strokovnem izpitu,  potrdilo o opravljeni specializaciji,  podiplomskem študiju….)

 

Prijavo morajo kandidati poslati  na naslov:

Univerzitetni klinični center Maribor

Kadrovski oddelek

Ljubljanska ulica 5

2000 Maribor

 

Kandidate, ki izpolnjujejo  pogoje iz objave, povabimo na razgovor.

 

Razgovor s kandidati opravimo v kadrovskem oddelku, ob prisotnosti predstavnika oddelka, kjer bo izbrani kandidat opravljal delo. Razgovor s kandidati za zaposlitev v zdravstveni negi opravi pomočnik direktorja UKC za zdravstveno nego.

 

Izbrane kandidate o izbiri obvestimo in jim ponudimo predlog pogodbe o zaposlitvi.

 

Neizbrane kandidate obvestimo o tem, da niso bili izbrani in jim poslano dokumentacijo na njihovo zahtevo skupaj s prilogami vrnemo, sicer jo po poteku postopka izbire uničimo.

 

Vlog (prošenj) za zaposlitev, ki prispejo  na naš naslov  brez javne objave, ne obravnavamo in dokumentacijo skupaj z vlogo uničimo, iskalcem zaposlitve pa ne odgovarjamo.

 

 

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe