Uvod

Univerzitetni klinični center Maribor

Splošna bolnišnica Maribor je bila ustanovljena 1. decembra 1799 in se je v dvestoletni zgodovini razvila v visoko strokovno ustanovo, ki zagotavlja zdravstveno varstvo na sekundarni in terciarni ravni za občanke in občane Maribora in dvanajstih mariborskih občin pa tudi za širše območje severovzhodne Slovenije.

Zdravimo čedalje bolj zapletene primere, opravljamo številne zahtevne diagnostične in terapevtske postopke, saj postaja medicina čedalje bolj interdisciplinarna veda. In ne le medicina. Hkrati z njo se razvijajo tudi druga strokovna področja. Pri tem ne zanemarjamo znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, saj smo tudi učna bolnišnica tako za mariborsko kakor za ljubljansko univerzo s tremi kliničnimi oddelki, veliko oddelkov pa se pospešeno pripravlja doseči ta status.

UKC Maribor je tako učna bolnišnica in osrednja bolnišnica v severovzhodni Sloveniji. Z ustanovitvijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru tudi uradno postaja klinična univerzitetna bolnišnica.

Tudi s pomočjo razumevanja Mariborčanov in okoličanov lahko svojim bolnikom zagotavljamo primeren bivalni standard. V nekaj letih bodo vsi bolnišnični oddelki združeni na eni lokaciji in v glavnem vsi, če že ne v novih, pa vsaj v prenovljenih prostorih. Res je, da samo zidovi ne zagotavljajo dobre bolnišnice, a v urejenem in prijetnem delovnem okolju sta tudi strokovno delo in počutje zaposlenih veliko boljši. In zadovoljno osebje se bo še bolj kot doslej lahko posvečalo tistim, zaradi katerih smo tukaj: našim bolnikom, njihovim svojcem in obiskovalcem, ki se z upanjem in zaupanjem ozirajo proti nam. In ki so, navsezadnje, tudi naši najboljši zavezniki, ne le kritiki, v zapletenem in prepletenem procesu, ki mu pravimo zdravljenje.

Strani, ki jih boste, tako upamo in želimo, pogosto odpirali, prinašajo strnjene informacije o naši bolnišnici, o oddelkih in službah, ki jo sestavljajo, o naših dejavnostih pa tudi o naših načrtih in željah. Prijazno vas vabim, da nas čim pogosteje obiščete na spletnih straneh in spremljate naša prizadevanja, da bi v tem delu Slovenije ponudili našim bolnikom, obiskovalcem in zaposlenim storitve v takšni bolnišnici, na katero bomo vsi ponosni. Naša strokovna prizadevanja bomo skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru udejanjili v sodobnem programu študija medicine, s čimer splošna bolnišnica postaja klinična univerzitetna bolnišnica. Veliko načrtov je še pred nami, vsa naša prizadevanja pa so usmerjena k tistim, zaradi katerih smo tukaj: k našim bolnikom in varovancem.

 

Prim. doc. dr. Gregor Pivec, dr. med.,

direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor

Telefonska centrala

02/321 1000

Urgentni center

02/321 1534

Internistična nujna pomoč

02/321 2243

Nacionalne čakalne dobe
Naše čakalne dobe